MCB iK60N & iC60N

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp. Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60) Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) : 4kV (iK60N) , 6kV (iC60) Đường cong loại C (đường cong B,D vui lòng liên hệ chúng tôi)
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 6A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 6A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp. - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 10A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 10A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 16A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 16A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 20A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 20A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 25A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 25A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 32A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 32A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 40A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 40A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 50A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 50A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 1P 63A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 1P 63A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 6A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 6A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 10A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 10A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 16A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 16A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 20A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 20A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 25A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 25A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 32A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 32A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 40A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 40A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 50A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 50A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 2P 63A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 2P 63A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: --

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 6A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 6A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 10A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 10A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 16A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 16A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 20A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 20A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 25A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 25A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 32A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 32A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 40A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 40A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 50A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 50A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 3P 63A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 3P 63A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 6A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 6A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 10A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 10A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 16A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 16A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 20A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 20A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 25A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 25A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 32A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 32A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 40A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 40A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 50A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 50A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...
 • Acti 9 iK60N - MCB 4P 63A 6kA
  Giỏ hàng

  Acti 9 iK60N - MCB 4P 63A 6kA

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  - MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.  - Dùng trong mạng lưới dân dụng và công nghiệp.  - Tiêu chuẩn IEC 898 (iK60N) Tiêu chuẩn IEC 898, IEC 947-2 (iC60). - Điện áp thử nghiệm xung (Uimp) ...

Trang 1    36/72 Sản phẩm

Thể loại Tài liệu Ngày Tải về
Catalogue Catalogue Acti 9 - iK60N & iC60N 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 6A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 10A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 16A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 20A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 25A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 40A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 50A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 1P 63A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 6A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 10A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 16A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 20A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 25A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 32A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 40A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 50A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 2P 63A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 6A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 10A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 16A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 20A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 25A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan
Technical Acti 9 iC60N 3P 32A 6kA 08/07/2016 Hình ảnh có liên quan

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Đang online:
0
Hôm nay:
0
Hôm qua:
0
Tuần này:
0
Tuần trước:
0
Tháng này:
0
Tháng trước:
0
Tất cả:
0

Đối tác - Khách hàng

0948.68.22.68
 Chát
Scroll