Flexible Copper Busbar, Plain, Insulated

 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 8 x 50 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 8 x 50 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01343 flexible copper busbar, plain, insulated 8 x 50 x 1 1114 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 5 x 63 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 5 x 63 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01324 flexible copper busbar, plain, insulated 5 x 63 x 1 1061 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 8 x 24 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 8 x 24 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01323 flexible copper busbar, plain, insulated 8 x 24 x 1 641 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 10 x 100 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 10 x 100 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01273 flexible copper busbar, plain, insulated 10 x 100 x 1 2110 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 6 x 40 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 6 x 40 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01256 flexible copper busbar, plain, insulated 6 x 40 x 1 809 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 6 x 24 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 6 x 24 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01255 flexible copper busbar, plain, insulated 6 x 24 x 1 547 A, length 2 m ...
 • FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 4 x 24 x 1
  Giỏ hàng

  FLEXIBLE COPPER BUSBAR, PLAIN, INSULATED 4 x 24 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01253 flexible copper busbar, plain, insulated 4 x 24 x 1 438 A, length 2 m ...
 • 4  x 15.5 x 0.8
  Giỏ hàng

  4  x 15.5 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01196 flexible copper busbar, plain, insulated 4  x 15.5 x 0.8 279 A, length 2 m ...
 • 6  x  9 x 0.8
  Giỏ hàng

  6  x  9 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01194 flexible copper busbar, plain, insulated 6  x  9 x 0.8 240 A, length 2 m ...
 • BUSBAR 20 X 10 length 3.60 m, tinned
  Giỏ hàng

  BUSBAR 20 X 10 length 3.60 m, tinned

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01140 busbar 20 x 10 length 3.60 m, tinned System ...
 • 10 x 63 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 63 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01123 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 63 x 1 1481 A, length 2 m ...
 • 10 x 50 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 50 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01113 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 50 x 1 1244 A, length 2 m ...
 • 5 x 50 x 1
  Giỏ hàng

  5 x 50 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01112 flexible copper busbar, tinned, insulated 5 x 50 x 1 880 A, length 2 m ...
 • 10 x 40 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 40 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01099 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 40 x 1 1053 A, length 2 m ...
 • 5 x 40 x 1
  Giỏ hàng

  5 x 40 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01097 flexible copper busbar, tinned, insulated 5 x 40 x 1 736 A, length 2 m ...
 • 10 x 32 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 32 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01096 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 32 x 1 894 A, length 2 m ...
 • 5 x 32 x 1
  Giỏ hàng

  5 x 32 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01095 flexible copper busbar, tinned, insulated 5 x 32 x 1 617 A, length 2 m ...
 • 10 x 15.5 x 0.8
  Giỏ hàng

  10 x 15.5 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01091 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 15.5 x 0.8 470 A, length 2 m ...
 • 6 x 15.5 x 0.8
  Giỏ hàng

  6 x 15.5 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01090 flexible copper busbar, tinned, insulated 6 x 15.5 x 0.8 350 A, length 2 m ...
 • 4 x 15.5 x 0.8
  Giỏ hàng

  4 x 15.5 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01089 flexible copper busbar, tinned, insulated 4 x 15.5 x 0.8 279 A, length 2 m ...
 • 10 x 24 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 24 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01076 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 24 x 1 727 A, length 2 m ...
 • 5 x 24 x 1
  Giỏ hàng

  5 x 24 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01075 flexible copper busbar, tinned, insulated 5 x 24 x 1 494 A, length 2 m ...
 • 10 x 20 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 20 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01064 flexible copper busbar, tinned, insulated 10 x 20 x 1 640 A, length 2 m ...
 • 6 x 20 x 1
  Giỏ hàng

  6 x 20 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01063 flexible copper busbar, tinned, insulated 6 x 20 x 1 477 A, length 2 m ...
 • 10 x 80 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 80 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01061 flexible copper busbar, plain, insulated 10 x 80 x 1 1777 A, length 2 m ...
 • 5 x 50 x 1
  Giỏ hàng

  5 x 50 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01060 flexible copper busbar, plain, insulated 5 x 50 x 1 880 A, length 2 m ...
 • 3 x  9 x 0.8
  Giỏ hàng

  3 x  9 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01054 flexible copper busbar, plain, insulated 3 x  9 x 0.8 162 A, length 2 m ...
 • 6 x 15.5 x 0.8
  Giỏ hàng

  6 x 15.5 x 0.8

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01035 flexible copper busbar, plain, insulated 6 x 15.5 x 0.8 350 A, length 2 m ...
 • 10 x 20 x 1
  Giỏ hàng

  10 x 20 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01029 flexible copper busbar, plain, insulated 10 x 20 x 1 640 A, length 2 m ...
 • 6 x 20 x 1
  Giỏ hàng

  6 x 20 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01028 flexible copper busbar, plain, insulated 6 x 20 x 1 477 A, length 2 m ...
 • 3 x 20 x 1
  Giỏ hàng

  3 x 20 x 1

  Giá: Liên hệ

  Tình trạng: Còn hàng

  Article Part No.: 01027 flexible copper busbar, plain, insulated 3 x 20 x 1 326 A, length 2 m ...

Trang 1    31 Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

Đang online:
1
Hôm nay:
3
Hôm qua:
9
Tuần này:
65
Tuần trước:
110
Tháng này:
16,898
Tháng trước:
19,531
Tất cả:
356,037

Đối tác - Khách hàng

0948.68.22.68
 Chát
Scroll